Yrityksen arvot

Yrityksen arvot

Luonto on paras kaverimme. Käytämme ainoastaan uusiutuvaa energiaa, tuulisähköa ja puuta. Vältämme muovia. Puhdistamme allasvetemme. Rakennamme puun uusiokäytöllä.

SYDÄMELLÄ LASTEN AUTTAMISEKSI

Yhteistyössa Positiivareiden kanssa olemme järjestäneet varainhankintaa mm. keskussairaaloiden lasten infektiopotilaille. Vuodesta 1995 lähtien olemme toimineet perustamamme Lotus Hill ry -avustushankkeen puitteissa Sri Lankan köyhien lasten ja vammaisten elämisen tason parantamiseksi. Olemme rakentaneet koteja, toiletteja, kattoja, vesitankkeja, kaivoja ja terveyskeskuksen. Varustaneet lastenkoteja ja lasten vastaanottokeskuksia, vammaiskoteja ja rakentaneet saaren ensimmäisen vammaisten lasten koulutuskeskuksen. Olemme hankkineet koulutarvikkeita, koulupukuja, hygieniatarvikkeita, ja mahdollistaneet tuhansien köyhien lasten koulunkäynnin. Olemme myös palkanneet lääkareita ja opettajia. Lisaa aiheesta: www.positiivarit.fi/lotushill.

PUHTAAN RAVINNON PUOLESTA

Yli 80% tarjoamastamme ruoasta on luonto- ja villiruokaa. Rymättylä on Suomen kuuluisin kalapitäjä. Valmistamme kaiken kalan itse lämmin- ja kylmäsavustaen, loimuttaen, halstraten ja niin edelleen - parhaimmillaan pyydyksestä uuniin ja uunista pöytään.

POSITIIVISELLA ASENTEELLA

Palveluammattimme perustana on positiivisuus, jonka avulla työssa jaksaminen ja motivaatio säilyvät. Luonnollisesti. Jarjestämme myös aiheeseen liittyvää koulutusta, Tyky- ja Tyhy-koulutusta, sekä henkilökunnan yhteenhitsauskursseja. Teemana mm. hymyllä hyvään palveluun, positiivisuudella työssa jaksamiseen.

ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS

Sopimukseen liittyneet yritykset, mukana Herrankukkaro.

Palvelualan toimenpideohjelmat

Toimenpideohjelmilla tavoitellaan energiapalveludirektiivin mukaista 9 % energiansäästön toteutumista palvelualalla vuoteen 2016 mennessä. Liittyneiden yritysten keskeisenä tavoitteena on saavuttaa sopimuskauden lopussa vuonna 2016 liittymisvaiheessa asetettava vuotuinen energiansäästötavoite (MWh/a), joka vastaa yhdeksää prosenttia liittymisvaiheessa ilmoitetusta energiankäytöstä.

Määrällisen energiansäästötavoitteen lisäksi liittyneet yritykset sitoutuvat muun muassa: sopimuksen mukaisen toiminnan organisointiin, tunnistamaan energiankäyttönsä ja sen tehostamismahdollisuudet esim. teettämällä energiakatselmuksia ja -analyyseja, asettamaan energiansäästötavoitteet sekä seuraamaan energiankäyttöään ja asetettujen tavoitteiden toteutumista, toteuttamaan suunniteltuja energiatehokkuuden parantamistoimenpiteitä, ottamaan energiatehokkuuden huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa, hyödyntämään uutta energiatehokasta teknologiaa ja innovatiivisia toimintatapoja, järjestämään energiatehokasta toimintaa tukevaa koulutusta ja viestintää henkilöstölle, raportoimaan vuosittain energiankäytöstään ja sopimuksen mukaisista toimenpiteistä sekä toteutetuista energiatehokkuustoimista.

Lisäksi yritykset pyrkivät:

käyttämään uutta energiatehokasta teknologiaa aina, kun se on taloudellisesti sekä turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen mahdollista, tehostamaan kuljetusten energiatehokkuutta parantamalla kuljetusten logistiikkaa ja energiankäyttöä yhteistyössä näitä palveluja tarjoavien yritysten kanssa ja lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä, kun se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.

Mottomme on: Asenne ratkaisee. Aina.